עמדה נשלפת מוגנת מים, 3 שקעים ומטען USB כפול
עמדה נשלפת מוגנת מים, 3 שקעים ומטען USB כפול
עמוד שקעים נשלף
עמדה שולחנית שקועה
עמדה שקועה נפתחת בלחיצה גוון לבן
עמדה שקועה נפתחת בלחיצה גוון לבן
עמדה שקועה נפתחת בלחיצה
עמדה שקועה נפתחת בלחיצה
עמדה שקועה נפתחת בלחיצה
עמדה שקועה נפתחת בלחיצה
דלתיות טריקה שקטה
דלתיות טריקה שקטה
דלתית COMBI
דלתית COMBI
שרוול כבלים
מתקן למחשב על גלגלים
מעמד למחשב